Menu

We Know The Secret Of Your Success

MISS VIETNAM FOOD

NỘM/VIETNAMESE SALAD
Nộm Gà Hoa Chuối (Banana inflorescense  herb salad with shredded chicken) 10.25
Nộm Gà Ngó Sen (Lotus stem herb salad with shredded chicken) 10.25
Nộm Đu Đủ (Green papaya herb salad) 8.99
Nộm Đu Đủ Tôm (Green papaya herb salad with prawns) 10.25   
Nộm Bò Tái Chanh (Herb salad with rare beef slice) 10.25
Nộm Sứa (Herb salad with Jelly fish) 10.25
STARTER
Phồng Tôm (Prawn Cracker) 2.50
Cua Lột Rang Muối (2 x Salt & Chilli soft shell Crab) 9.75
Chim Cút Nướng (Grilled honey-glazed lemongrass quail) 6.50
Mực Rang Muối (Salt & Chilli Squid) 7.99
Lươn Xào Sả Ớt (Stir fried Eel with Chilli & Lemongrass) 7.99
Lươn Rang Muối (Stir Fried Eel with Salt) 7.99
Ếch Xào Sả Ớt (Stir-fried Frog with Chilli & Lemongrass) 7.99
Ếch Chiên Bơ (Deep Fried frog in butter) 7.99
Lữỡi Vịt rang muối (Stir-fried Duck Tongue with salt) 7.99
Lưỡi Vịt Xào Sả Ớt (Stir-fried Duck Tongue with Chilli & Lemongrass) 7.99
Lưỡi Vịt Chiên Bơ (Deep fried Duck tongue in butter) 7.99
Tôm Rang Muối (Salt & Chilli King Prawn) 8.00
Đậu Phụ Rang Muối Ớt / Chiên Giòn (Sail & Chilli Tossed Tofu) 5.90
Cá Seabass Rang Muối (Salt & chilli Sea bass) 9.80
Gỏi Cuốn Tôm (Prawn summer rolls) 4.90
Gỏi Cuốn Thịt Nướng (Grilled pork summer rolls) 4.90
Sườn Nướng (Grilled pork ribs) 5.90
Gỏi Cuốn Đậu (Tofu summer rolls) 4.90
Chả Nem (Fried pork & prawn spring rolls) 5.70
Chả Nem Chay (Fried vegetable spring roll) 5.70
Chả Nem Cua Bể (Fried pork & crab spring rolls) 7.50
Cánh Gà Chiên (Deep fried Chicken wings) 6.00
Cánh Gà Thái (Sweet & Sour  Chicken wings) 6.50
Cánh Gà Chiên Nước mắm (Fried chicken wings with fish sauce) 6.00
Ba Chỉ Nướng (Honey marinated chargrilled pork belly slice) 7.20
Bánh Xèo Gà Tôm (Crispy pancake filled with chicken & prawn) 8.90
Bánh Xèo Hải Sản (Crispy pancake filled with seafood) 8.90
Bánh Xèo Đậu Phụ (Crispy pancake filled with tofu & vegetable) 8.90
Chả Lá Lốt Bò/ Heo (Grilled pork/beef with betel leaves) 7.50
Gà Sa Tế (Chicken satay skewer) 5.90
Bò Lúc Lắc (Vietnamese shaking peppered beef dice) 8.50
BÚN (KHÔ )/DRIED NOODLES
Bún Chả Hà Nội
Hanoi Bun (with Grilled lemongrass pork, grilled pork & crispy spring rolls)
9.95
Bún Dê Nướng
Grilled lemongrass goat Bun
9.95
Bún Thịt Nướng vs.Chả Nem
Grilled lemongrass pork with spring rolls Bun
9.95
Bún Chả Nem
Pork spring rolls Bun
8.90
Bún Thịt Nướng
Grilled pork Bun
8.90
Bún Nem Chay
Vegetable Spring rolls Bun
8.80
Bún Nem Nướng
Grilled pork balls Bun
8.90
Bún Đậu Sả Ớt
Stir-fried lemongrass tofu Bun
8.80
Bún Bò Sả Ớt
Stir-fried lemongrass beef Bun
8.80
Bún Tôm sả Ớt
Stir-fried lemongrass king prawns Bun
9.25
Bún Gà Sả Ớt
Stir-fried lemongrass chicken Bun
8.80
Bún Chả Lá Lốt
Guise leaves with beef Bun
8.80
Bún Chả Cá Lã Vọng
La Vong Grilled fish Bun
9.95
Bún Hải Sản
Seafood Bun ( prawn, squids, scallops, mussels)
9.95
Bún Gà Nướng
Grilled chicken Bun
8.80
Bún Bít Tết
Grilled ribeye beef Bun ( spicy lime dressing)
9.50
Bún Đặc Biệt
Special Bun ( lemongrass beef, chicken, prawn)
9.50
CƠM/SET RICE MEAL
Cơm Vịt Rán
Crispy fried duck with sauce
9.99         
Cơm vịt Quay
Roast duck rice
9.99        
Cơm Heo Quay
Roast pork rice
9.99
Cơm  Thit Heo Cà Tím
Spicy pork & aubergine braised in claypot
9.99
Cơm Bò Bít Tết
Grilled ribeye steak rice
9.99
Cơm Gà Nướng Sả
Grilled lemongrass chicken rice
9.99
Cơm Sườn Trứng
Pork ribs with egg rice
9.99
Cơm Cà Ri (Gà, Bò, Tôm, Đậu
Spicy coconut chicken curry rice
9.99
Cơm Đậu Cà Tím
Spicy tofu & Aubergine braised claypot rice
9.99
Cơm Đậu Rim Cà Chua
Stir- fried tofu with fresh tomato
9.99
Cơm Mực Xào Dưa
Stir-fried squid with celery & pickle
9.99
Cơm Bò Xào Dưa
Spicy wok tossed beef with green pickle
9.99
Cơm Chiên Hải Sản
Seafood fried rice
9.99
Cơm Chiên Tôm
Prawn fried rice
9.99
Cơm Chiên Gà
Chicken fried rice
9.99
Cơm Vịt & Heo quay
Roast pork & duck rice
9.99
Cơm Chiên Trứng
Egg fried rice
7.50
Cơm Chiên Chay
Vegetable fried rice
8.00
Cơm Trắng
Steam rice
2.00
PHỞ, BÚN NƯỚC/NOODLE IN SOUPS

  

Phở Đặc Biệt
Special noodle soup(beef balls, chicken, beef)
9.50
Phở/ Bún Bò Tái
Rare beef noodle (vermicelli/ ho fun) soup
8.75
Phở / Bún Chín Nạm
Cooked beef brisket & flank noodle soup
8.75
Phở / Bún Gà
Chicken noodle soup
8.75
Phở/ Bún Đậu Chay
Tofu noodle soup
8.75
Phở / Bún Hải Sản
Seafood noodle soup
9.50
Bánh Đa Cua
Red flat Crab noodle soup(Haiphong style)
9.80
Bún Riêu Cua
Crab & tomato noodle soup
9.80
Bún Bò Huế
Hue beef noodle soup (spicy beef & pork noodle soup)
8.90
Bún Chả Cá
Vietnamese fish patty noodle soup
9.80

Bún Cá
Vietnamese fish noodle soup
9.80
Bún Tôm
King Prawn noodle soup
9.80
Bún Ốc
Snail  noodle soup
9.80
PHỞ, MÌ XÀO/STIR - FRIED NOODLE
Phở Xào Thập Cẩm
Mixed stir-fried noodle
8.50
Phở Xào Chay
Stir-fried noodle with vegetables
8.50
Phở Xào Gà
Stir- fried noodle with chicken
8.50
Phở Xào Bò
Stir- fried noodle with beef
8.90
Phở Xào Hải Sản
Stir-fried noodle with seafood
9.50
Mì Xào Hải Sản (giòn/mềm)
Stir-fried seafood Chow-mein
9.50
Mì Xào Gà
Stir-fried Chicken Chow-mein
8.50
Mì Xào Bò
Stir-fried Beef Chow-mein
8.50
RAU/VEGETABLES
Rau Muống Xào/ Luộc
Boiled/ Stir-fried Vietnamese water spinach(Tong Choi) with garlic
6.80
Rau Cải Xào (tỏi/gừng)/ Luộc
Boiled/ Stir-fried Pak Choi with garlic/ ginger
6.80
Súp Lơ Xào/ Luộc
Boiled/ Stir-fried Broccoli with garlic
6.80
Đỗ Xào Dầu Vừng
Long green beans tossed with sesame seeds
6.80
Giá Đỗ Xào
Stir-fried beansprout
4.50
LỢN/PORK
Thịt Lợn Quay ( roast pork)    8.00
Thịt Lợn Xào Nấm (stir-fried pork with mushroom)      8.50
Thịt Lợn Rang ( stir-fried pork with fish sauce) 8.00
Thịt Lợn Xào Thập Cẩm (mixed stir-fried pork)      8.00
Thịt Lợn Xào Măng (stir-fried pork with bamboo shoot) 8.00
GÀ, VỊT/CHICKEN, DUCK
Gà Xào Sả Ớt ( stir-fried chicken with lemongrass)     8.00
Gà Nướng Sả (grilled chicken with lemongrass)     8.80
Vịt Quay (roast duck)   8.00
CUA/CRAB
Cua Rang Me
Crab with Tamarind sauce
18.00
Cua Xào Gừng Hành
Crab with ginger & onion
18.00
Cua Rang Muối
Crab with salt & chilli
18.00
Cua Hấp
Steam Crab
18.00
BÒ, DÊ/BEEF/GOAT
Bò Xào Gừng Hành (stir-fried beef with onion, ginger) 8.50
Bò Xào Nấm   ( stir-fried beef with mushroom) 8.50
Bò Xào Cần Tây (stir-fried beef with celery      8.50
Bò Xào Súp Lơ (stir-fried beef with broccoli)     8.50
Dê Nướng (grilled goat)     10.00
Dê Xào Sả Ớt (stir-fried goat with lemongrass) 10.00
TÔM HÙM/LOBSTER
Tôm Hùm Xào Gừng Hành (lobster with ginger & onion) s.p
Tôm Hùm Xào Bơ (lobster with butter)        s.p
Tôm Hùm Rang Muối (lobster with salt & chilli)      s.p
Tôm Hùm Rang Me    (lobster with Tamarind sauce)    s.p
Tôm Hùm Hấp (steam lobster)  s.p
CÁ/ ISH
Chả Cá Lã Vọng
La Vong Grilled fish
10.00
Cá Seabass Chiên Xù
Seabass with crispy powder
s.p
Cá Dover Chiên Xù
Dover Sole fish with crispy power
s.p
Cá Seabass Hấp
Steam Seabass
s.p
Cá Dover Hấp
Steam Dover Sole
s.p
Cá Bơn hấp
Steam Turbot
s.p
Cá Bơn rang muối
Turbot with salt and chilli
s.p
Cá Sea Bream chiên mắm Gừng
Sea Bream with mango, ginger, lemongrass and chilli dressing
15.00
MÓN CHAY / VEGETARIANS
Canh Đậu Phụ Nấm
Tofu & mushroom soup
6.50
Canh Chua Cay
Spicy & sour soup
6.50
Đậu Phụ Sả Ớt
Tofu with lemongrass & Chilli
7.00
Đậu Phụ Sốt Cà Chua
Stir - fried Tofu with fresh tomato
7.00
Đậu Phụ Rang Muối/ Chiên Giòn
Crispy tofu/ crispy tofu with salt & chilli
5.90
Gỏi Cuốn Chay
Vegetable spring rolls
4.90
Chả Giò Chay
Fried spring roll
5.70
Mì Xào Chay Đậu Phụ với Rau
Chow-mein with vegetable & tofu
8.50
Phở Xào Chay Đậu Phụ với Rau
Ho fun with vegetable & tofu
8.50
Cơm Chiên Chay
Fried rice with vegetable
8.00
Bún Đậu Sả Ớt
Tofu with chilli & lemongrass noodle
8.80
Phở Nước
Ho fun in vegetable soup
7.50
Bún Nước
Rice noodle in Vegetable soup
7.50
Khoai tây chiên
Fried
2.20
WATER
Nước Lọc (Still Water) 1.89 (small) 3.5 (large)
Nước Lọc có ga (Sparkling Water)   1.95
DRINKS
Bò húc VN (Vietnam Red bull) 3.00
Trà Xanh 0 Độ (Zero Degree Green Tea) 2.50
Trà Việt Nam (Nóng/ Đá) (Vietnam Tea ….hot/cold) 1.00
Trà Gừng nóng (Hot Ginger Tea) 2.00
Quả Dừa Tươi (Fresh Coconut) 5.00
Nước Dừa (Coconut Water) 3.25
Nước Yến (Bird Nest Drink ) 3.00
Nha Đam (Aloe Vera Drink) 3.00
Sữa Đậu Nành (Nóng/ Lạnh)  (Soya milk ….hot.cold) 3.00
Sữa Đậu Nành Thạch  (Sloya milk with Grass jelly) 3.80
Bí Đao (Winter Melon tea) 2.50
Nước Mía (Sugar Cane Juice) 4.00
Nước Chanh Đường (fresh lemonade) J20
(Orange & passionfruit, Apple & Mango, Apple & Raspberry)
3.50
Nước Trái Cây (Cam, Chanh leo, Xoài, Dứa, Táo, Cranberry, Vải, Mãng cầu, Ôi) (Orange juice, Passion fruit juice, Mango juice, Pineapple juice, Apple juice, Cranberry Juice, Lychee juice, Custard- apple juice, Guava juice) 2.50
SOFT DRINK
Redbull 2.79
Nước Cam Tango (Tango) 2.79
Coca Cola ( Coke ) 2.79
Diet Coke 2.79
Lemonade, 7 Up, Sprite 2.79
Tonic Water 2.79
COFFEE
Cà Phê Sữa Đá/ Nóng (Vietnam coffee with condensed milk)(hot or cold) 3.50(each)
Cà Phê Đen Đá/ Nóng (Original Vietnam Coffee with/without sugar) ( hot/cold) 3.50(each)
Cà Phê Phin (Original Vietnam black coffee put in hot water & melt in filter and aƒerward served with/ without condensed milk/sugar/ice as your  choices) 3.50(each)
Cappuccino 3.50(each)
DESSERT
Chè 3 màu (Mixed beans & coconut milk) 3.99(each)
Trái Cây Tươi (Mixed fresh fruits) 3.99(each)
Kem (vị Vani, Bạc hà, Sô Cô La, Dừa, Khoai Môn, Dâu) 3.99(each)
FRESH JUICE, SMOOTHIES
Nước Cam Ép (Fresh Orange Juice) 4.99
Nước Dưa Hấu Ép (Fresh Watermelon Juice) 4.99
Sinh tố Dưa Hấu (Watermelon Smoothie) 4.99
Sinh tố Chanh Leo (Passion Fruit Smoothie) 4.99
Sinh tố Bơ (Avocado Smoothie) 4.99
Sinh tố Dâu (Strawberry Smoothie) 4.99
Sinh tố Chuối (Banana Smoothie) 4.99
Sinh tố Dâu & Chuối (Mixed Strawberry & Banana Smoothie) 4.99
Sinh tố Cam, Dứa & Xoài (Mixed Orange, Strawberry & Mango smoothie) 4.99
Sinh tố Nhiệt Đới 1
Fruit Punch (Pineapple juice & Mango juice blended with fresh strawberry & cream)
4.99
Cocobanana (Fresh Banana, Coconut Cream, Mango juice & Pineapple juice) 4.99
VIETNAM BEERS
Bia Sài Gòn (Saigon beer) 3.00(each)
Bia Hà Nội (Hanoi Beer) 3.00(each)
BEER BOTTLE/CAN
Budweiser 3.49(each)
Stella 3.49(each)
Carling 3.49(each)
Foster 3.49(each)
DRAUGHT BEER
Singha 2.20 (Half Pint) 4.00 (Pint)
Carling 1.99 (Half Pint) 3.50 (Pint)
Foster 1.99 (Half Pint) 3.50 (Pint)
BOTTLE CIDERS
Kopparberg Mixed Fruit 3.99
Kopparberg Strawberry & Lime 3.99
Rekorderlig Wild Berries 3.99
Rekorderlig Mango & Raspberry 3.99
Rekorderlig Strawberry & Lime 3.99
WHITE WINE
Turning Leaf Pinot Grigio 3.49 5.45 14.70
Frontera Sauvignon Blanc 3.99 6.25 17.80
Nottage Hill Chardonnay 4.25 6.25 18.25
RED WINE
Lindeman’s Shiraz 3.49 5.45 14.70
Hardy’s Cabernet Sauvignon 3.99 5.99 17.50
McGuigan Merlot 4.25 6.25 17.99
ROSE WINE
White Zinfandel Blossom 4.25 6.25 17.99
VODKA
Russian Standard 3.00 5.25
Smirnoff 3.00 5.25
Grey Goose 4.00 7.00
Smirnoff Green 3.00 5.49
Smirnoff Espresso 3.00 5.49
GIN
Bombay Sapphire 3.50 6.00
Tanqueray 3.50 6.50
RUM
Bacardi White 3.00 5.25
Malibu Coconut 3.00 5.25
Captain Morgan 3.00 5.25
Morgan Spiced 3.00 5.25
Havana Club Ajeno Blanco 3.00 5.25
WHISKY
Jack Daniels 3.00 5.50
Chivas Regal 4.00 7.50
Bells 3.00 5.50
Famous Grouse 3.00 5.50
Jamesons 3.50 6.50
Jim Beam 4.00 7.50
Makers Mark 4.00 7.50
Johnnie Walker Black Label 4.25 7.50
SINGLE MALT
Oban 4.50 8.00
Laphroaig 4.25 7.50
COGNAC
Courvoisier VS 3.00 5.50
Remy Martin Vsop 3.49 6.50
Hennessy XO 6.00 11.00
APERITIFS & LIQUEURS
Bailey’s 3.50 6.50
Martini (extra dry, rosso, bianco) 3.50 6.50
Amaretto 3.00 5.50
Cointreau 2.50 4.50
Sambuca White 2.75 5.00
Aftershock ( Red/ Blue) 2.50 4.75
Tequila 3.00 5.50
SHOOTERS
Purple Haze ( Red & Blue Aftershock) 3.00(each)
Kamikaze ( Vodka, Triple Sec, Sugar & Lime) 3.00(each)
Naked Navel ( Kahlua & Jack Daniel’s ) 3.00(each)
Baby Coffee ( Tia Maria & Baileys) 3.00(each)
B52 ( Kahlua, Bailey’s & Grand Marnier) 3.00(each)
Jagerbomb ( 3.49 each) ( Jagermeister shot dropped into glass of Red bull) 3.00(each)
Flaming Lamborghini ( 5.50 Each) ( Sambuca, Bailey’s, Blue Curacao) 3.00(each)
Sourz ( Tropical, Cherry, Mango, Apple) 3.00(each)